top of page
Kadolec sirší vztahy
Chcete optimálně rozdělit parcely? No a co zpracovat územní studii?

Kádolec

Vlado Hrivňák, hlavní architekt

Rozvoj sídla kladením vrstvy na vrstvu

Při plánování nových zón je potřeba myslet na budoucí rozvoj
Rozvržení veřejných prostranství má umožňovat navázání v budoucnosti. Prokazujeme tím velkou službu svým dětem.

Malé náměstíčko? No a proč ne?

V Kádolci územní plán požadoval vypracování územní studie pro otevření nové lokality. Bylo potřeba navázat na omezené vstupy do území, poradit si se složitým tvarem a správně umístit propojení s územní rezervou. Právě tato propojka se stala silným místem. Po dobu realizace bude sloužit jako záliv s hřištěm. Pro otevření rezervy se z ní stane hezká piazzetta. Koncepce dává důraz také na prostupnost a propojení lokality. Děje se tak pomocí uspořádání navržené silniční komunikace a veřejného prostoru v území, který v budoucnu bude umožňovat napojení na území rezervy.

Kádolec - územní studie

Kádolec - územní studie

místo: Kraj Vysočina
projekt: 2019
realizace: -
architektonické řešení: Ing. arch. Vlado Hrivňák, Ing. et Ing. Lenka Grégrová

Požaduje váš územní plán územní studii pro novou oblast? Ozvěte se nám.

bottom of page