top of page
Kadolec sirší vztahy
Vlado Hrivňák, hlavní architekt

Rozvoj sídla kladením vrstvy na vrstvu

Při plánování nových zón je potřeba myslet na budoucí rozvoj
Rozvržení veřejných prostranství má umožňovat navázání v budoucnosti. Prokazujeme tím velkou službu svým dětem.

Malé náměstíčko? No a proč ne?

V Kádolci územní plán požadoval vypracování územní studie pro otevření nové lokality. Bylo potřeba navázat na omezené vstupy do území, poradit si se složitým tvarem a správně umístit propojení s územní rezervou. Právě tato propojka se stala silným místem. Po dobu realizace bude sloužit jako záliv s hřištěm. Pro otevření rezervy se z ní stane hezká piazzetta. Koncepce dává důraz také na prostupnost a propojení lokality. Děje se tak pomocí uspořádání navržené silniční komunikace a veřejného prostoru v území, který v budoucnu bude umožňovat napojení na území rezervy.

Kádolec - územní studie

Kádolec - územní studie

místo: Kraj Vysočina
projekt: 2019
realizace: -
architektonické řešení: Ing. arch. Vlado Hrivňák, Ing. et Ing. Lenka Grégrová

Požaduje váš územní plán územní studii pro novou oblast? Ozvěte se nám.

bottom of page