top of page
Náves v Kyjovicích
Může mít malá obec kvalitní veřejný prostor? No a proč ne?

Kyjovice
veřejné prostory

Vlado Hrivňák, hlavní architekt

Každá náves může být hezká

Spolupráce samosprávy s obyvateli je cestou jak toho dosáhnout.
Malé obce mají omezenější rozpočet. To lze dorovnat zapojením místních lidí a materiálu z okolí. Důležité je zapojovat správné lidi od začátku. Samozřejmě včetně kvalitního architekta.

No a jaký potenciál má Vaše obec?

V Kyjovicích jsme řešili rozvoj obce dovnitř – zkvalitnění stávajících veřejných prostranství. Návrh maximálně využívá potenciál prostor. Respektuje místní zvyklosti a limity doby. V rámci prostor navrhujeme plochu pro sport, pár zahrádek, parkově upravujeme okolí kostela, čistíme prostor pro tanec a doplňujeme mobiliář.

 

Územní studie byla schválena odborem územního plánování a stala se součástí územně plánovacích podkladů.

Stávající stav veřejných prostor.

Kyjovice - veřejné prostory

místo: Jihomoravský kraj
projekt: 2018
realizace: -
architektonické řešení: Ing. arch. Vlado Hrivňák, Jana Zavřelová, Ing. et Ing. Lenka Grégrová

Chcete rozvinout potenciál vaši obce? Ozvěte se nám.

bottom of page