top of page
Kyjovice doporučená struktura zástavby
Vlado Hrivňák, hlavní architekt

Nová výstavba přináší nové podněty

Využijte jejich potenciál a vytvořte v obci hezkou ulici
Možnosti jak pracovat s regulací jsou omezené. Vyšlete stavebníkům jasný signál jak se mají podílet na veřejném prostoru. Vytvořte územní studii a posilněte vliv obce ve prospěch kvalitního prostředí.

No a jaký potenciál má vaše obec?

V Kyjovicích byla připravena rozvojová oblast pro novou výstavbu rodinných domů. Majitel pozemků nám zadal zpracování územní studie, kterou jsme ve spolupráci s obcí zpracovali.

Pomocí jednoduchých regulativ jsme zadefinovali charakter území. Nejtěžší bylo najít rovnováhu mezi dostupnosti bydlení, kvalitou veřejných prostor a vlivem svažitého pozemku. Za pár let uvidíme jak se nám to povedlo.

Důvodem pro pořízení územní studie je potřeba stanovení jednotné urbanistické koncepce a vytvoření podmínek pro začlenění řešeného území do organismu obce. Územní studie prověří podmínky možného zastavění vymezeného území a stanoví regulační zásady pro výstavbu. Cílem územní studie je i zajištění koordinace rozvoje území, vazeb na veřejnou infrastrukturu a okolní zástavbu.

Kyjovice územní studie - celkový podhled včetně vztahu k okolí.

Kyjovice - územní studie

místo: Jihomoravský kraj
projekt: 2017
realizace: -
architektonické řešení: Ing. arch. Vlado Hrivňák, Ing. arch. Ľubomíra Jindrová, Ing. et Ing. Lenka Grégrová

Chcete zaregulovat novou rozvojovou oblast? Ozvěte se nám.

bottom of page