RD Bořitov

Bungalov?

No A?

Terasa

Závětří

Obývací pokoj

Obývací pokoj

Půdorys

Řezy

RD Bořitov

 

Architektonické řešení

 

 

Dům staví na nádherných výhledech na všechny strany a zároveň rozvíjí horizontální charakter svahu.

Srdcem domu je hala, na kterou jsou navázány všechny prostory. Hlavní obytný prostor směruje na jihozápad, západním směrem na něj navazuje venkovní terasa.

Ložnice se nechává hýčkat východním sluncem, zatímco na západ se koukají dětský pokoj a pracovna. Ze severu domu kryjí záda koupelna a WC sdružené s prádelnou.

 

Posunutím hmoty denní části oproti soukromé a servisní vzniká komfortní závětří.

Obě hmoty spojuje barevné a materiálové řešení – bílé fasády, tmavě šedé výplně otvorů a plechové konstrukce doplněné detaily v betonu nebo betonové stěrce. Hmoty se liší se v architektuře.

 

Denní část je dynamičtější. Je maximálně prosklená, zastřešená střechou s táhlými přesahy na východ a na západ navazuje na horizontálu svahu, na který je dům posazen. Sloupy podpírající střechu na krajích spolu s kruhovým otvorem nad zádveřím dotváří rozvolněný charakter. Vnáší do prožitku z domu i jedinečnou světelnou hru odrážející motiv času. Světla a stíny budou každý den trochu jiná.

 

Soukromá část je naproti denní kompaktní. Otvory jsou komponovány do vždy do jednoho jasného obdélníku.

 

Dům je doplněn garáži zapuštěnou do terénu a komfortním přístupovým schodištěm. Oplocení bude řešeno živým plotem doplněným o podezdívku z betonového ztraceného bednění. Stejně budou řešeny i opěrné zdi.

 

Konstrukční řešení

 

Podélný stěnový nosný systém, na jižní hrany stěna částečně nahrazena sloupy. Příčné ztužení zajistí vnitřní příčky mezi pokoji a halou.

Založení na základových pasech v kombinaci s deskou.

Zastřešení plochou střechou.

Dům bude zateplen do standardu na spodní hranici požadavek pro pasivní domy.

 

Materiálové řešení

 

Základy – beton + konstrukční výztuž

Svislé konstrukce – vápeno-pískové cihly, ocelové sloupy u zádveří železobetonové. Garáž a opěrné stěny ze zmonolitněných betonových tvárnic.

Vodorovné konstrukce – zastřešení i překlady monolitické železobetonové.

Okna – plastová, zasklená izolačním trojsklem.

Izolace tepelné – extrudovaný a expandovaný polystyren.

Izolace proti vodě – spodní stavba z asfaltových pasů, střecha z mPVC fólie.

Fasáda – tenkovrstvá fasádní omítka.

Klempířské výrobky – pozinkovaný plech s krycím nátěrem.

Zpevněné plochy – pojízdné z betonové dlažby, pochozí z litého broušeného betonu s uzavíracím nátěrem.

 

Technické a technologické řešení

 

Přípojky – obecně jsou přivedeny na pozemek do jihovýchodního cípu.

Elektro – přípojková skříň SS200 na hranici pozemku.

Voda – vodoměrná šachta na pozemku

Kanalizace splašková – kanalizační šachta na pozemku

Kanalizace dešťová – svedena do retenční nádrže z ní přes vsakovací studnu likvidována na pozemku. Dešťová voda bude využívána také pro splachování v odděleném WC.

 

Vnitřní instalace.

Elektro – běžné bez zvláštních požadavek.

Voda a kanalizace – běžné, oddělené WC bude využívat dešťovou vodu z retence. Zdroj TUV – elektrický bojler s topnou patronou.

Vytápění – podlahové teplovodné topení, zdroj tepla – elektrický kotel.

Větrání – nucené s rekuperací odpadního tepla.

Jiné – dům bude vybaven venkovními předokenními žaluziemi.

 

 

 

 

 

Pohádka