top of page

Víte, co je to zelená střecha?

Zelené střechy, známe jako vegetační střechy, jsou označením pro všechny systémy, které umožňují růst nejrůznější vegetace na střechách budov.

Svými vlastnostmi významně přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru aby byl

 • ekologický

 • ekonomický

 • estetický


Při výběru zelené střechy je však nutné zohlednit místní klimatické podmínky. Výsledky studie „Přínosy a náklady na zelené střechy a zelené stěny: zhodnocení kvantitativních důkazů“ ukazují velkou variabilitu přínosů, zejména co se týče zlepšení spotřeby energie, přenosu zvuku, čisté šedé vody a hospodaření s vodou. (Manso a kol., 2021)


Pohled na zelenou střechu

Mezi další přínosy zelených střech patří:

 • úspora energie

 • tlumí hlučnost z okolí

 • ochraňují městský prostor před přehříváním

 • zadržováním oxidu uhličitého, produkci kyslíku a zachytáváním častíc prachu z ovzduší přispívají ke zlepšování kvality ovzduší

 • za pomoci zadržování časti přirozených vodných srážek a pozvolným odpařováním vody zvlhčují ovzduší ve svém okolí

 • podstřešní prostory chrání před nadměrným přehříváním v létě a přispívají ke snížení energetických ztrát v zimě

 • díky přírodním prvkům zpříjemňují silně urbanizované prostředí

 • střešní konstrukci a její izolační vrstvy chrání před ultrafialovými slunečními paprsky a před výkyvem teplot

 • stávají se přirozeným prostředím pro život hmyzu a ptáků

 • umožňují zřízení místa k odpočinku

 • při vyšších vrstvách zeminy umožňují i pěstitelskou činnost


Pokud chcete zelenou střechu, musíte si uvědomit, z jakých vrstev se skládá. Do realizace se však nepouštějte sami, ale využijte služeb odborné firmy! Vrstvy vegetačního souvrství jsou následující:

 1. vegetace – soubor rostlin tvořících finální vrstvu vegetační střechy

 2. vegetační vrstva – fyzikálním, chemickým a biologickým složením a vlastnostmi zajišťuje prostředí pro kořenění a růst rostlin

 3. filtrační vrstva – zamezuje vyplavování jemných částic ze substrátu nebo hydroakumulační vrstvy do drenážní vrstvy, zároveň umožňuje průtok vody

 4. hydroakumulační vrstva – pro potřebu vegetace akumuluje srážkovou nebo závlahovou vodu

 5. drenážní vrstva – táto vrstva umožňuje odtok vody po hydroizolaci ze skladby střechy k odvodňovacím prvkům

 6. ochranná vrstva – chrání hydroizolační vrstvu před nepříznivými vlivy prostředí a provozu

 7. separační vrstva – zamezuje promíchaní rozdílných vrstev s odlišnými funkcemi, mezi kterými je uložena

 8. hydroizolace – musí být odolná vůči prorůstání kořenů rostlin, musí být navrhnutá v souladu s ŠCN 731901-1, ČSN 731901-3 a směrnici ČHIS 01.


Aby zelená střecha odváděla přebytečnou dešťovou vodu, systém této střechy musí být aplikován přes vrstvu s minimálním sklonem 2 %. Ve srovnání s konvenčními střechami jsou zelené střechy dražší a vyžadují jinou údržbu oproti běžným střechám. Dále jsou pak rozdíly v údržbě zejména v závislosti od typu vegetace. Manso a kol. zjistili, že zelené střechy mají často delší životnost než tradiční reflexní materiály (např. chladné střechy). Pokud by se při analýze nákladů životního cyklu zohlednily všechny jejich stavební a urbanistické přínosy, mohly by zelené střechy a zelené stěny přinést nejvyšší dlouhodobé úspory nákladů.


Řadové domy se zelenou střechou

No a jaký druh vegetační střechy si vybrat?

Podle hloubky substrátu a použitých rostlin lze zelené střechy klasifikovat jako extenzivní vegetace, polointenzivní vegetace a intenzivní vegetace.

Co se týče extenzivní vegetace, jde o lehký systém zelené střechy, který je možné instalovat do existujících plochých nebo šikmých střech (až do 30 °), čím zlepšují estetiku nepřístupných střech. Jejich hrubost je od 6-20 cm. Tento typ střech snese extrémní teploty a sucho. Co se týče údržby, střechu není nutní pravidelně zalívat – minimální péče (1-2 x ročně). Nejčastěji se využívají mechy, trávy, divé květy, rozchodník (odb. Sedum).


Polointenzivní zelené střechy jsou kombinaci náročných a nenáročných rostlin, které mají okrem jiného hrubost substrátu od 12-25 cm, vyžadují si více zavlažování a údržby jako extenzivní střechy. Závlaha nutná v sušších částech roku. Nejčastěji se využívají trávy, trvalky, byliny, dřeviny. Pro náročnější rostliny se případně vytváří lokálně silnější vrstva substrátu. Posledním typem je intenzivní zelená střecha, která představuje rozmanité množství druhů vegetace. Tyto střechy mají hrubší vrstvu substrátu, od 15-40 cm, což umožňuje integraci široké škály rostlin jako jsou trávníky, trvalky, keře, stromy. Tahle vegetace si však vyžaduje pravidelné zavlažování a údržbu.Zdroje:

MANSO, M. A KOL. Green roof and green wall benefits and costs: A review of the quantitative evidence [online]. 2021 [cit. 2023-04-26]. Dostupné z: doi: https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110111

Comments


bottom of page