Vila You Me  We  

Sedm domů

 

No A?

Výhled

k vínu

Vila z

jeskyní

Vztah k

zahradě

Schema

Situace

Půdorys

You Me We

 

Architektonické řešení

Dům zhmotňuje soudobý životní styl. Z hlediska společnosti klademe důraz na individualitu a sebevyjádření každého člověka v době sdílení a renesance setkávání. Z hlediska práce vidíme prolínání práce, oddechu a rodinných aktivit. Kreativní práce z domova je realitou pro stále více pracujících.

Dům je navržen pro pětičlennou rodinu.

 

Základem jsou samostatné jednotky pro rodiče, děti a obývací pokoj. Jejich pojítkem jsou společné prostory – jídelna, kuchyně a klavírní koutek/herna. Jídelna je srdcem rodiny, ke kterému mají všichni blízko. Obývací pokoj je vyňat ze společných prostor. To nám umožňuje realizovat v něm aktivity typu pracovní jednání, sledování hokeje nebo dámský dýchánek bez narušení soukromí a zvyklostí rodiny.

Komfort domu je rozšířen o dům hostů s tělocvičnou a saunou. Oddělení od domu motivuje obyvatele k „procházce“ zahradou. Nabízí také více soukromí hostům. Poslední stavbou na pozemku je garáž pro tři auta se skladem. Výtvarně je dům tvořen ortogonální sestavou krabic z cihel, mezi kterými protéká společný prostor. Výrazem hravosti dnešní doby je zešikmení stropův různých sklonech.

 

Konstrukční řešení

Dům je zděný z bloků 42,5T Profi zakládanými na železobetonovou desku s podsypem z pěnoskla. Zastropení je řešeno MIAKO stropy s betonovou nadbetonávkou. V potřebných místech doplněno o skryté železobetonové průvlaky. Střechy soukromých boxů jsou zelené s intenzivní skladbou a zatravněné. Střecha nad společnými prostory je zatížena kačírkem. Hydroizolace fóliové.Výplně otvorů jsou z hliníkových oken s přerušeným tepelným mostem, zasklené trojsklem.

 

Materiálové řešení

Domu vévodí obklad z lícových cihel, který se nachází na všech stěnách. Pojízdné plochy u vjezdu jsou navrženy z pojízdné cihelné dlažby. Opěrné zídky v zahradě jsou z lícových cihel. Lícové cihly se nacházejí také v interiéru, kde jsou navrženy na všech „obvodech“ soukromých krabic. Podlahy jsou navrženy z lité betonové stěrky, stropy z bílého pohledového betonu. Hladké plochy horizontál podporují strukturu cihelných stěn. Nábytek bude dýhovaný v kombinaci s bílým lakem.

 

Energetické zhodnocení

Pozemek se nachází v jihovýchodní oblasti České republiky. Léta jsou horkáa suchá, zimy mírné. Pozemek leží na západním svahu s mírným sklonema větší větrností. Tvar domu je z hlediska tepelných ztrát nevýhodný. Je ale výhodný pro úsporu energie na cestování, protože nabízí pestré prostory motivující obyvatele k jejich užívání. Nemusí tak jezdit za prací nebo relaxem. Předcházíme také ztrátě kreativity. Orientace podélné osy vůči světovým stranám je východo-západní. Jednotlivé boxy domu se otevírají víceméně rovnoměrně na všechny strany. Nejméně na sever.

 

Dům je komfortním bydlením umožňujícím svým majitelům investovat svou energií do sebe a svých vztahů. Vznikl ve spolupráci s Xade Architects.

Projekt byl publikován na servri Bydlení-IQ.

 

 

Pohádka