O projektu

Impuls ze soutěže

Dřevěnou kostku zasedací místnosti v centru kancelářských prostor jsme dostali jako hotový koncept vzešlý ze studentské soutěže. Po úvodním rozhovoru se zástupci Sonnentoru jsme připravili zadání a pustili se do práce. Princip zůstal nedotčen. V průběhu práce na studii došlo ke zvýraznění dřevěné kostky a úpravě dispozice. Chtěli jsme, aby ji kanceláře obklopili. Skleněné příčky jsme proto zrytmizovali dřevěnými sloupy. Motiv obklopení podporují horizontální knihovny v kancelářích. Navíc jsme vizuálně propojili zasedací místnost s balírnou, která na kancelářské prostory navazuje.

 

Síla kostky

Kostka je silnou dominantou, prostorově, ideově i funkčně.  Její strop se pyramidálně zvedá vzhůru ke střešnímu oknu, kterým dovnitř vstupuje slunce. Metafora Sonnen-tor, sluneční brána. Světlo tak vstupuje přímo do středu dispozice celého patra. Záření je ještě podpořeno bílým olejem použitým na vnitřní stěny zasedací místnosti. Spojené prstence lineárních svítidel umocňují pyramidální tvar a otevírání prostoru zasedačky k světlíku. Do kostky bylo zapojeno i základní zázemí – tiskárna, sklad kancelářských potřeb a šatna zaměstnanců.

 

Obklopení

Chtěli jsme, aby kostku kanceláře obklopily. Skleněné příčky jsme proto zrytmizovali dřevěnými sloupy. Motiv obklopení podporují horizontální knihovny v kancelářích.Navíc jsme vizuálně propojili zasedací místnost s balírnou, která na kancelářské prostory navazuje.

Z úplného obklopení kostky kolonádou jsme z požárně bezpečnostních důvodů museli ustoupit u balírny. Pro zachování propojení jsme ponechali alespoň velkorysé prosklení protipožárním oknem.

Spojené lineární osvětlení chodby sjednocuje prostor a přebírá horizontalitu srubové zasedačky.

Osvětlení v kancelářích je příčné a spolu se sloupy pomáhá rytmizovat prostor.

 

Materiálově a výtvarně jsme se snažili ukázat, že i design postavený na přírodních materiálech může být moderní a čistý. Pracovali jsme proto s minimem prostředků. Vázali jsme je vždy na konkrétní prostor. Zasedačka – dřevěná, chodby – bílé, kanceláře původně akustický heraklitový obklad, později pouze výmalba.

Hlavním tahounem byla zasedačka. Provedena byla ze smrkových srubových profilů firmou Vesper Frames. Skládaná byla na místě, kvůli přístupu na staveniště. Povrchově je zevnitř opatřena bílým olejem, zvenku šedým.

Stejně jsou provedeny sloupy kolonády.

Příčky kanceláří, podhledy a ostatní opláštění konstrukcí jsou ze sádrokartonových desek. Hlavní prostory a podhledy jsou bílé, stěny kanceláří natřené světle šedou barvou.