O projektu

Rovnováha a srdce domu

Půlkruh z kulatiny, kolem kterého se rozrůstá dům. Srdce domu, které v přízemí tepe životem a v patře nabízí úkryt a klid. Tak jako v lidském srdci - prostor pro ostatní i skrytá zákoutí. Mezi ostatními prostory vládne rovnováha: soukromé, společenské i servisní části domu jsou vyvážené. Jídelna s navazující terasou se otevírá k výhledu na severozápad. Naproti na jihozápadně je soukromá část ložnic.

Vstup vymezují a současně chrání soukromí domu dva servisní boxy. V nich jsou umístěny kuchyň, koupelna, WC, technická místnost, vnější sklady a také malá sauna se sprchou. K rovnováze má co říct i rozdělení rolí pána a paní domu, které se mimoděk propsalo do formy domu. Zatímco paní bude podle všeho patřit prostor spodního podlaží, pánovou doménou bude právě horní část hlavního půlkruhu, sauna a grilovací skládek. Tyto tři místnosti vybíhají ze základní hmoty domu a jsou tak i hmotově autonomní. Dům jako prezentace hodnot, řemesla i partnerského vztahu :-)

Meandrující prostor, výhled

Dům se otevírá výhledu do údolí řeky Dyje. Umístěný ve svahu nad Znojmem pozoruje plynutí řeky i koloběhu roku. A stejně tak plynulý je i vnitřní prostor domu. Prostorový koncept stojí na zákoutích mezi bloky. Pro tento koncept je důležitá, kromě minimálního množství dveří, jednolitá podlaha a rastr stropní konstrukce. Oba tyto elementy prostor sjednocují.

 

Stavební řešení

Stavba je koncipována jako novostavba volně stojícího rodinného domu o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepená, s plochou střechou. Jedná se o dřevostavbu konstrukčního systému 2by4. Nachází se na okraji převažující zástavby izolovaných domů.
Materiálově dominuje dřevo. Nosné sloupy a konstrukce stropu bude z pohledového dřeva. Servisní bloky i vestavěné skříně a dveře na jejich obvodu jsou rovněž dřevěné. Bílá patří atice střechy a jižní stěně. Podlaha je navržena v litém terazzu.

Terasa má podlahu z betonových panelů. Stání bude kombinací kamenné nebo betonové dlažby a zatravňovací dlažby.