O projektu

Cítit se doma jako na dovolené

Dům stojí na konci obce, na úzké parcele, s přístupem z jihu od poměrně hlučné silnice. Rovinatý pozemek, kolem běžná výstavba, žádné výhledy. Ale ta zahrada! Najednou jako byste se ocitli v jiném světě.

Provoz domu na C-půdoryse je komponován od rušné komunikace postupně do klidu.  K ulici staví garáž a vstupní branku. Za ní se otvírá velkorysý dlážděný předprostor, dvůr pojatý jako italská terasa – posezení,  květiny v nádobách, květiny v záhonech. Navazuje otevřený společenský prostor s velkými prosklenými portály, kterými se propojuje s terasou na jedné straně a atriem na druhé. Toto atrium má být intimním prostorem pro snídaně a rodinné povídání, prostředníkem k tiché části domu. Zde se nachází pokoje, ložnice a pracovna. I pokoje mají své terasy, tichá mola vybíhající na zelenou hladinu zahrady.

Respekt, intimita,  harmonie

Díky vzájemnému respektu v rodině se podařilo zapojit do plánování všechny, každý tu má svůj prostor. Důsledný respekt k místu pomohl zachovat všechnu vzrostlou zeleň na pozemku, umožnil  vsadit dům mezi stromy, i jabloň v těsné blízkosti novostavby dál nese ovoce.

Intimita si podává ruku s otevřeností, uvnitř i venku. Neobvyklý tvar domu nabízí tichá a klidná místa a zároveň velkoryse vítá a zve příchozí návštěvu. Dům se vpíjí do zahrady, rozpouští se mezi stromy.

Harmonie celku spočívá především v jeho nenásilnosti a přirozenosti. Je spjat s místem, lidmi i se sebou samým. Modřínový obklad na fasádě teď září jako dlažba dvora, postupně ale zešedne na tón šedých fasádních desek. Vzhled se promění, vztahy zůstanou.

Stavební řešení

Rodinný dům tvoří dva samostatné domky se sedlovou střechou vzájemně propojené nízkým krčkem.

První domek je otevřený jak provozem (společenský prostor pro rodinu i návštěvy), tak prostorově. Jeho vnitřní prostor se otevírá do krovu, což mu dodává velkorysost i významnost. Velké kruhové okno ve štítě přispívá horním světlem k zajímavé atmosféře interiéru.

Druhý domek sdružuje soukromé místnosti, interiéry jsou skromnější, místnosti mají rovné stropy v běžné výšce. Prostor pod střechou je využit jako skladový prostor - půda.  Stavbu realizovala rýmařovská firma Vesper Homes, betonové konstrukce a prvky dodala místní firma Monterbet. Vybavení interiéru si řešili sami stavebníci.

Fotografie - Róbert Žákovič