Design hotel Pouzdřany 

Vydělávat

 

No A?

Okna

do světa

Vítejte

Kostky

mezi stromy

Konec

pod zemí

V klídku

a chládku

Design Hotel Pouzdřany

 

Situace

Návrh dělí pozemek na část hotelovou a část soukromých zahrádek. Prostoru dominuje restaurace – jednoduchý kvádr stojící v zeleni. Další stavby jsou jejím pozadím. Ze severu je rozšířené pásmo lesa, které protéká přes zahrádky a tvoří tak koridor ÚSES v souladu s územně plánovací dokumentací. Příjezd k zahrádkám je veden z jihu po zpevněné komunikaci.

 

Návrh ve své kompletní podobě překračuje limity stanovené územním plánem. V první řadě kompletní hotel má víc než 20 lůžek, ve druhé řadě záměr počítá s výstavbou sklípků v části určené pro zemědělskou prvovýrobu. Návrh proto počítá s etapizací.

 

Koncept

Záměr stojí na dvou doplňujících se provozech. Prvním je restaurace se svým zázemím jako dominanta a spojka s okolním světem. Druhým je specifické ubytování ve "sklípcích" - chatkách s vlastní zahrádkou. Srostlé s prostředím, parafrázující tradici a nabízející soukromí pro individuální oddych.

Společně rozšiřují možnosti využití a podpory místních vinařských, kulturních a přírodních tradic.

 

Popis staveb

Restaurace

Navržena jako jednoduchý bohatě prosklený kvádr výšky dvoupodlažní stavby. Základní kapacitu 48 míst rozšiřuje v případě pěkného počasí hlavní terasa a navazující terásky a zálivy.

Zázemí – kuchyně, správa komplexu, toalety pro hosty a příslušné sklady jsou umístěny pohledově za restauraci. Stavba zázemí je přízemní, částečně obsypaná zeminou s intenzivní zelenou střechou.

Hlavní vstup do stavby je zvýrazněn mírným schodištěm a stěnou vybíhající z půdorysu domu. Servisní vstup a zásobování jsou umístěny na východním konci stavby, skryty očím návštěvníků.

 

Hotel

Navržen je jako podélný dvoupodlažní kvádr. Výraz je dán kompozicí lodžií ve 2.NP. Kapacitně obsahuje 18 apartmánů a byt správce. Vstup je přes recepci v 1. třetině domu. Recepce může plnit další doplňkové služby – půjčovna nářadí, kol apod. Do apartmánů se vchází přes chodby v severní části domu. V případě velkého zájmu o prodej apartmánů do soukromých rukou je možné v prvním podlaží realizovat vstupy přímo z parkoviště. Prostor chodby bude rozčleněn a přiřazen k jednotlivým apartmánům. Vznikne tak zádveří a sklad sportovních potřeb.

 

"Sklípky"

Jde o apartmány velikosti 2kk s vlastním malým vinným sklepem. Stavby jsou překryty terénem a zatravněnými zelenými střechami. Hlavní prostor nabízí pohled na jih k Pálavě. Z ložnice je vidět do nového lesíka. Před sklípkem se nachází velkorysá terasa. Zakončena je štíhlou skořepinou nabízející stín. A též možnost ukrýt zahradní nábytek před dešti. Mikroklima terasy budou vylepšovat stromy vysázené na jihozápadní části terasy.

Každý z apartmánů má k dispozici terasu o velikosti 300 m2. Způsob využití je ponechán na majitelích – mohou zde pěstovat své vlastní plodiny, vysadit si malý sad ovocných stromů, nebo relaxovat na zahradě.

Apartmány jsou uvažovány k rozprodeji do soukromých rukou. Majitelům bude k dispozici prostor pro společné grilování v jihovýchodním cípu území.

 

Pozemek

Na severní hraně bude rozšířené pásmo lesa. Západní část bude ponechána v travnaté ploše nebo s drobnými zahradními úpravami. Parkování bude načleněno alejí stromů.

Část se sklípky bude v ¼ rozdělena koridorem ÚSES s vysázenými stromy. Oplocení zahrádek bude stylovými dřevěnými ploty v kombinaci s habrovými živými ploty.

V jihozápadním cípu pozemku bude umístěn prostor pro společné grilování nebo oddech kolemjdoucích turistů.

Přístup ke sklípkům bude po stávající polní komunikaci při jižní hraně území.

Rozšířeným lesem povede vycházková částečně zpevněná stezka.

 

Ekonomika.

Návrh staví na kombinaci specifické formy ubytování a restaurace v nádherném prostředí. Společným jmenovatelem obou by měl být zážitek.

Sklípky je možné prodat do soukromých rukou. Nabízejí možnost individuální rekreace svým majitelům. Pro majitele restaurace také možnost nabízet „sklípkařům“ další servis – údržbu zahrádky, úklid sklípku, nebo zajištění vytížení kapacity v době nepřítomnosti majitele. Realizováno pomocí pronájmu dalším zájemcům z řad turistů. Sklípky se tak můžou pro své majitele stát aktivním zdrojem příjmu.

Restaurace s hotelem přináší příležitost vytvořit prostor pro řízené degustace z produkce místních malovinařů. Přidané ubytovací kapacity umožňují degustujícím zůstat přes noc. Možné je také využití pro různé firemní akce – moderní teambuildingy apod.

 

Přínos pro životní prostředí.

Pro místní malovinaře záměr vytvoří prostor pro propagaci vína se zajištěním podpůrných služeb – reprezentativních prostor, propagace a následného prodeje. Zde ubytovaným turistům mohou také nabídnout návštěvu svých vlastních sklípků.

Záměr tak bude přínosem pro slibně se rozvíjející turismus. Je také pravděpodobné, že majitelé sklípků si pravidelným dojížděním vytvoří k místu vztah a budou ochotni je podporovat v dalším rozvoji.

Pro přírodu bude přínosem rozšíření koridoru ÚSES a uvolnění části půdy z intenzivního zemědělského využití.

 

Investiční odhad

První etapa minimálně 59 mil. Kč

Celkem minimálně 82 mil. Kč

 

 

Etapizace

První etapa – výstavba restaurace a hotelu s kapacitou 20 lůžek v přední části.

Druhá etapa – změna ÚP v přední části pozemku, navýšení kapacity hotelu na 20 (možná víc) pokojů.

Třetí etapa – změna ÚP a realizace bydlení ve "sklípcích".

 

Zhodnocení

Z pohledu územního plánování.

Záměr je nutné rozdělit na dvě části. Část restaurace a hotelu v rozsahu první etapy je v souladu s aktuálně platným územním plánem. Je možné ho realizovat prakticky hned.

Sklípky a rozšíření hotelu na kapacitu 20 pokojů není v souladu s územním plánem. Bude nutné před jejich realizací zrealizovat změnu územního plánu, nebo záměr upravit. Z uskutečněného předjednání vyvstaly tyto závěry:

Obec Pouzdřany - Starosta obce se záměrem problém nemá, nechá si poradit od zpracovatele aktuálně platného územního plánu. ÚP byl hrazen z dotací a proto by se neměl nejbližších cca 5 let měnit.

Stavební úřad – záměr není v souladu s ÚP. Stavební úřad bude požadovat úplný soulad s ÚP. (Proto je nutné první etapu realizovat jako Vinařský dvůr s penzionem v omezeném rozsahu).

Odbor Životního prostředí – záměr výstavby sklípků může být problematický kvůli aktuálně platné legislativě. Půda má vysokou bonitu. Bude nutné prokázat přínos uvažované výstavby alespoň pro mikroregion.

 

Ekonomicky je záměr zajímavou bezpečnou investicí ve velmi dobrém prostředí. Šikovný provozovatel z něj může vytěžit slušný finanční i společenský kapitál. Záměr přináší několik zajímavých příležitostí pro svého majitele ale také pro mikroregion.

Největším otazníkem je uskutečnitelnost „sklípků“.

 

Dá se předpokládat že povolování bude trvat dlouho a nemusí umožnit realizaci v plném rozsahu. Jeden z největších kladů této varianty – sklípky – nemusí být v navržené podobě realizován.

 

Pohádka