top of page

Parotěsná fólie. Co to je a k čemu slouží?

Parotěsná fólie je stavební materiál navržený k zabránění pohybu vodních par skrz stavební konstrukce. Obvykle se jedná o tenký, pružný list vyrobený z materiálů jako je polyethylen nebo hliník, které jsou paro nepropustné.


5 důvodu, proč použít parotěsnou fólii i ve svém domě:

  1. Ochrana před vlhkostí.

  2. Zvýšená energetická účinnost.

  3. Zlepšení kvality vnitřního vzduchu.

  4. Ochrana stavebních materiálů.

  5. Přizpůsobivost klimatu.


Parotěsná fólie

Účelem parotěsné fólie je chránit konstrukční prvky budovy před vlhkostním poškozením, a to snižováním rizika kondenzace v rámci stavebního systému. Funguje jako bariéra, která brání difuzi vodních par z teplých a vlhkých oblastí do chladnějších prostorů, kde může dojít ke kondenzaci. Omezováním vstupu vlhkosti do stavebních konstrukcí pomáhá parotěsná fólie zachovat integritu a dlouhověkost materiálů, jako je izolace, dřevěná konstrukce a sádrokarton. Také přispívá k udržování zdravějšího vnitřního prostředí tím, že minimalizuje potenciál pro růst plísní a chrání kvalitu vnitřního vzduchu. Správně instalovaná parotěsná fólie vytváří vzduchotěsnou obálku, snižuje únik vzduchu a zvyšuje energetickou účinnost. Pomáhá optimalizovat výkon systémů pro vytápění a chlazení tím, že brání ztrátě upravovaného vzduchu a snižuje spotřebu energie.

Celkově vzato, využitím parotěsné fólie dokážete efektivně chránit budovu před pronikáním vlhkosti, zvýšit energetickou účinnost, zlepšit kvalitu vnitřního vzduchu, ochránit stavební materiály a přizpůsobit se různým klimatickým podmínkám. Je to nezbytná součást vytváření odolné, energeticky úsporné a zdravé obálky budovy. Hraje tedy zásadní roli v řízení vlhkosti a energetické účinnosti v budovách, přispívající k jejich odolnosti, komfortu a dlouhodobé udržitelnosti.

bottom of page