top of page

Objemová studie Strmilov

Objemová studie průmyslového areálu na okraji obce Strmilov nám udělala radost.

Pohled zepředu

Návrh staveb musel respektovat dálkové pohledy na obec. Stavby budou zároveň to první, co uvidí návštěvníci obce přijíždějící jižní stranou nebo projíždějící obchvatem.

Areál počítá s umístěním hal pro drobnou výrobu nebo skladování.

Nadhled

Haly jsme uspořádáli do uzavřené kompozice s vnitřním dvorem. Inspirovali jsme se uspořádáním selských dvorů, které jsou v okolí pořád běžně k vidění. Po dvou stranách obvodu nám zůstalo místo na parkování a obslužné komunikace. Volná místa v rozích jsou určena pro couvání a otáčení kamionů a manipulaci s materiálem.

Pohled zezadu

Materiálově držíme tradici – navrhujeme bíle omítané stavby se střechami z červených tašek. Pouze první stavbu jsme navrhli jako dřevěný solitér. Chtěli jsme tak vytvořit jasný bod, ulehčující orietaci. Bohužel nám to neprošlo přes odbor územního plánování, takže i tato stavba bude muset být bílá.

bottom of page