Kyjovice veřejné prostory

V průběhu roku 2019 jsme zpracovali územní studii veřejných prostor obce Kyjovice (Znojmo). Byla to zajímavá zkušenost.


Pro roztroušené prostory jsme vymysleli sjednocující linii a jednoduché principy, jak prostory zabydlet a zatraktivnit. Při návrhu jsme vycházeli z potenciálu míst.

Nejzajímavější a zároveň v současnosti nejmíň využívaný je prostor trojúhelníkové návsi uprostřed obce. Navrhujeme zde posílit možnosti setkávání obnovou zašlého hřiště, přesunem a rozšířením stávajícího dětského hřiště a doplnění možnosti k sezení a procházce.

Neuchopený neurčitý předprostor kulturního domu navrhujeme jasně ohraničit pomocí stromořadí. Změnou asfaltu za kamennou dlažbu podtrháváme význam místa.

Provozně propojený je kulturní dům a místo pro venkovní akce za kulturním domem.

Propojení zvýrazňujeme provedením dlážděného přechodu. V rámci samotného venkovního prostoru dochází k návrhu vybudování venkovního posezení, vytvoření brány podtrhující význam místa a rekonstrukci krytého pódia.

Trochu bokem mimo hlavní místa je prostor kostela. Okolí je ponecháno ve volné parkové úpravě. Kostel je obkroužen stromořadím. Příchod je lemován sochami, ke kterým přesouváme sochu sv. Jana Nepomuckého, který je zatím ztracen v prostoru obce.

Jediný prostor, který dnes vůbec neexistuje, je nové sportoviště. Bude tvořit propojení mezi stávající zástavbou a budoucí výstavbou nových rodinných domů. Sportoviště je tvořeno multifunkčním hřištěm, prostorem pro drobné společenské aktivity, dětským hřištěm a prostorem pro venkovní grilování.