• vladohrivnak

Jak vzniká dům - 2.část: podrobný popis kroků

Updated: Nov 3, 2021

Soupis kroků


0. Průzkumy – měsíc, částečně možná o něco déle


1. Studie - 2 měsíce


2. Projekt pro povoleni stavby - 1 až 2 měsíce


3. Projednání se sousedy, správci sítí a dotčenými orgány státní správy (DOSS) - 2 měsíce


4. Podání na stavební úřad – 3 měsíce


5. Prováděcí projekt a příprava realizace - 1 až 2 měsíce, podle složitosti


6. Realizace - X let


7. Kolaudace, v případě změn projekt skutečného provedení a dodatečná legalizace – 1 měsíc
0. Průzkumy

= Poznat pozemek z technického pohledu.


Nutné: výškopis a polohopis Radon (pro stavební povolení, nemusí být do studie).

Vhodné : Inženýrsko Geologický (kvůli základům a výkopům) Hydrogeologický (vsakovánídešťových vod a studna). Územně plánovací informace od stavebního úřadu - UPI (ideálně před studií, možné doplnit i v průběhu vzniku studie. Nejpozději před projektem propovolení.)


1. Studie

= Pochopit po čem toužíte a vymyslet, jak na to.


Vymyslet, jak bude dům fungovat, jak bude vypadat.

Naznačit, jakým způsobem bude postavený - statická koncepce.

Naznačit, jakým způsobem bude vytápěný z uživatelského pohledu - topenářská koncepce.

Projednat na úřadě a se sousedy – předprojektová vyjádření.

Odhadnout cenu realizace vzhledem ke složitosti a obestavěnému objemu.
2. Projekt pro povolení

= návrh, rozpočet, výpočty a koordinace technického řešení stavby.


Pro rodinný dům obvykle bývá spojené Územní řízení a Stavební řízení. Při stavbách do150m2 územní souhlas + ohlášení stavebního záměru.


Ve zkratce obsahuje:

- Základní stavební výkresovou dokumentaci v měřítku 1:100 pro všechny profese

-Stručné technické zprávy


Nejdůležitější je v této fázi technické řešení domu a dobré zkoordinování profesí. Aby technologie domu nebránila v provozu. Aby se jednotlivé trubky nekřížily a při stavbě si nezavazeli.


Podrobný přehled profesních částí:

Stavební řešení – vzhled domu, materiály, skladby konstrukcí, odtok dešťových vod,charakter oken a dveří, …


Statika - dimenze konstrukcíElektroinstalace – polohy vypínačů a zásuvek, požadavky na dodávky, koordinace vzhledem k ostatním částem stavby


Topení (TI) - velikost kotle vzhledem k ztrátám tepla domu. Ztráty vyplynou z tvaru a vlastností obalových konstrukcí. Poloha radiátorů, trasy rozvodů k nim.


Zdravotechnické instalace (ZTI) - rozvody vody, kanalizace, způsob a požadavky na výkon ohřevu teplé vody, přepočet potřeby vody na dodávku a odvod splašků do kanalizace. Propočet dešťových vod a návrh zasakování na pozemku, Rozvody plynu a požadavky na dodávky.

Vzduchotechnika (VZT) – případná rekuperace, pokud na ni dojde.

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) – posouzení konstrukcí z pohledu ochrany před požárem.


Energetický štítek (PENB) - celkové posouzení potřeb energií na provoz domu a jejich zhodnocení z pohledu ekologické stopy.


Průvodní zprávy – shrnutí pro potřeby úřadů. Situace - koordinace přípojek, umístění domu na pozemkuPodrobnost výkresů je dána vyhláškou o dokumentaci staveb.


Elektroinstalace (EI) - schematické polohy zásuvek, světel. Požadované kapacity. Navržení způsobu připojení. Polohy rozvaděčů.3.Projednání

= informovat účastníky, získat vyjádření


Projekt se rozpošle, jednotliví účastníci zareagují a doručí své názory a vyjádření. V případě rozporů či požadavků na doplnění/upřesnění informací se to prostě doloží, doplní...Seznam DOSS a správců sítí stanovuje stavební úřad, je součástí UPI.


4. Podání na stavební úřad


Žádost + 2 autorizované kopie projektové dokumentace (PD) se podají na stavební úřad (SÚ).

Úřad to přebere, případně si vyžádá doplnit nějaké informace.

Zaplatíte správní poplatek (cca 1 promile odhadované ceny stavby).

Úřad vydá stavební povolení.


5. Prováděcí dokumentace a příprava realizace

V dokumentaci se dopracují všechny výkresy do měř. 1:50, ve složitějších místech ještě podrobnější.

Stanoví se přesné materiály a jejich požadované charakteristiky.

Stanoví se přesné dimenze konstrukcí a rozvodů.

Opět koordinace a zapracování změn.Výkazy výměr, výpisy prvků, rozpočet.


Názorné porovnání se stavebkem:

Stavebko říká – tady bude stěna z pórobetonu, 35cm tlustá, zateplená polystyrenem 15cm; tady bude trubka pro teplou vodu a tady radiátor.

Realizační dokumentace říká - tady bude stěna z Ytongu P30 tloušťky 35 cm zděného na tenkovrstvou atd ... zateplená polystyrenem EPS 70F, s parametrem a 0,039 bla bla ... a tady bude trubka pro teplou vodu 35mm izolovaná Mirelonem 10 mm, tady radiátor Kordo Radek šířky 60 cm.

Z dobře zpracované prováděcí dokumentace je solidní firma schopná necenit zakázku tak, že v průběhu výstavby nedojde k vícepracím (znamenajícím nečekané dodatečné náklady)


V rámci přípravy realizace bude potřebné:

- v první řadě dát dohromady orientační harmonogram: Aby jednotlivá řemesla hladce navazovala, materiál byl objednaný včas, ale zároveň ne příliš brzo, ať nemokne

- zprovoznit přívod elektřiny a vody na pozemek a oplotit staveniště

- poptat předběžně jednotlivé profese a/nebo dát dohromady, co budou k své prácipožadovat

- Ideálně i zařídit malé zařízení staveniště – budku (budoucí zahradní domek či fotobuňku), kde budou uloženy kopie výkresů a stavební deník a kde budou mít řemeslníci prostor, kam si složí věci a svačinku.


6. Realizace

.... kopec práce ... otázek ... nápadů ... nepochopených řešení ... oprav různých "zlepšováků" a zkratek .... kopec radosti z ukončených částí... radost ze vznikajícího díla7. Kolaudace


Pro rodinný domek stačí oznámení o začátku užívání. Klasické kolaudační prohlídky nejsou nutností. Stavební úřad si ji však může vyžádat. V případě větších nebo viditelných změn může chtít taky dopracování dokumentace skutečného provedení se zachycením jednotlivých úprav a změn.


Máte dotazy, nebo stojíte před stavbou domu a nevíte si rady? Napište nám. Pokud to půjde rádi poradíme.32 views0 comments

Recent Posts

See All