Koncepce řadového RD v Brně


Dostali jsme příležitost navrhnout koncept řadového domu na severu Brna. Bydlení pro čtyř až pěti člennou rodinu. Prověřili jsme kompaktní uspořádání a variantu s půdorysem ve tvaru písmena L.

V kompaktní variantě je jednoduchá hmota domu s vytaženým obývacím pokojem. Přesah střechy pro potřeby terasy tvoří zároveň zastřešení a chrání soukromí před průhledy sousedů.

Pro oba koncepty jsme v prvním podlaží pracovali s dělením prostoru na zákoutí pouze pomocí příček. Dveře jsou pouze na WC a do technické místnosti. Velké okno do zahrady nabízí silné vizuální propojení a pocitové zvětšení prostoru obávacího pokoje.

Druhé podlaží je klasičtější. Jeho klasická uzavřenost je protiváhou otevřenosti prvního podlaží. Směrem do zahrady jsou výstupy na terásku.

Dům drží rytmus ulice. Jednoduchý rastr oken je pozadím pro zvýrazněný vstup.

Ve variantě na půdorysu písmena L je hmota obývacího pokoje vytažena do zahrady se zákoutími terasy.

Půdorysná varianta do L má stejný základ jako kompakt. Přináší větší plochu obývacího pokoje a členitější prostor za cenu rozdrobení terasy.

V druhém podlaží se mění plocha terasy. Před ložnicí zůstává větší a mizí zpřed pokoje.

Na koncepci pracovala Karolína a Vlado.

#Studie #Rodinnédomy