Skautská klubovna


V průběhu ledna jsme zpracovali koncepci pro skautskou klubovnu. Chtěli jsme navrhnout prostor, kde se budou moci skauti setkávat při výjimečných příležitostech. Dům nabízí i prostory pro pravidelnou běžnou činnost a zázemí pro venkovní aktivity.

Stavba se nachází blízko lesa. Dřevěný obklad doplněný červenými okny zde krásně zapadne. Vstup do budovy je zvýrazněn stříškou s názvem klubovny.

Pro logo Junáka jsme ponechali dostatečný prostor nad vstupem. Ať všichni vědí, kdo zde sídlí.

Jižní fasáda se otevírá směrem do lesů. V horním podlaží je sál a předsálí. Vespod dvě klubovny a technické zázemí.

Za dveřmi s kruhovými okénky je zázemí pro venkovní aktivity.

Sál je jednoduchý. Volné židličky umožňují variabilní uspořádání. Pásová okna po bocích nabízejí hezké výhledy do korun stromů.

Předsálí s výhledem. Před oknem je malý blok použitelný jako bar, nebo malá recepce.

Návrh byl zpracován jako koncepce pro úvahy a první jednání o financování. Další posun akce závisí od možností různých dotačních programů a skutečných požadavků místních skautů.

#Studie #Občanskéstavby