Rubikova kostka


Občas se to stane.

Někdo přijde, že chce kuchyni. Podíváte se na půdorys a řeknete: nezlobte se, to nedám. Ten dům je … no prostě všechno špatně. Než se pustíte do kuchyně, překopte to celé. Jinak to nemůže fungovat.

Následovat mohou dvě věci. Dotyčný se urazí a odejde. Nebo přijde výzva: zůstane a zadá Vám ten dům k předělání.

Perspektiva kuchyně a jídelny

To se nám stalo s jednou řadovkou v Brně. Již tak podnětné zadání – proluka šířky 5 metrů, požadavek na pasivitu, program na 5kk s dovětkem "příprava pro bezbariérovost vítána", bylo okořeněno situací na stavbě. Základy vylity, ležaté rozvody od kanalizace provedeny.

Rozbít původní návrh nebylo těžké. Měl několik zásadních nedostatků:

 • Sedačka v chodbě a pod schodištěm

 • Linka jak stvořená pro člunkový běh

 • Ložnice jako samotka, bez okna, osvětlená pouze přes světlík

 • Šatna jak instantní nudle.

Pudorysy puvodniho stavu

Jak to ale složíme dohromady?

Požádali jsme investory o soupis požadavků. A to jak formou položkového seznamu, tak krátkou esejí. Vše v duchu našeho názoru na zadání pro architekta. Investoři byli naprosto vzoroví a zaslali nám propracované seznamy doplněné stručným a jasným popisem očekávání a důležitých zvyklostí. Výtah nejdůležitějších nebo nejzajímavějších by obsahoval toto:

 • Prostor pro rodinu a trávení společného času

 • Možnost realizovat ranní sprchu, snídani, líčení a oblíkání na jednom podlaží (nepovedlo se)

 • Umístit kocoura – jeho lezecí záležitost a pelech

 • Umístit 4 velká terária

 • A další …

Díky odpovědnému přístupu investorů k zadání jsme si mohli rychle vytvořit dostatečně plastický obraz o zvycích a způsobu života, který by se měl v domě odehrávat. Navrhnout pro něj prostor tak nakonec nebylo tak složité.

Perspektiva obývacího pokoje

Postup

V prvním kroku jsme probrali prostorový koncept. Navrhli jsme uspořádat celý prostor kolem schodiště. To je z důvodu možného umístěni schodolezu navrženo jako přímé. Po vstupu do domu se protáhnete chodbou do obývacího pokoje a jídelny. Z chodby jsou přístupny další místnosti – pracovna, koupelna a technická místnost. Pod schodištěm se nachází spousta úložných prostor.

Druhé podlaží je organizováno kolem schodišťové haly. Prostor rodičů, ložnice a šatna s kosmetickým stolkem, jsou umístěny na straně do ulice. Pokoje dětí směřují do zahrady. Prostor mezi nimi je vyplněn koupelnou a samostatným WC.

V dalších krocích jsme jej zařídili požadovanými předměty a prověřovali funkčnost prostoru při různých aktivitách a životních situacích.

Na závěr jsme absolvovali koordinační schůzku s projektantem a dodavatelem. Dohodli si několik drobných úprav a celou věc jsme uzavřeli.

Pudorysy navrhu

Světlo

Je v návrhu důležitým prvkem.

Požadavek na přirozené osvětlení a jeho naplnění bylo již v původním projektu velice slušně naplněno. Na nás zůstalo „pouze“ nepokazit, co funguje. V čem konkrétně funguje světlo v tomto domě?

 • Vstup – chodbou Vás protáhne světlo ze zářícího obývacího pokoje

 • Schodiště – stoupáte vzhůru za světlem ze střešního světlíku

 • Koupelna – V prvním podlaží je osvětlena přes interiérové okno z pracovny

V původním návrhu byla obdobně osvětlena i koupelna ve druhém podlaží. Zde jsme ale okno odstranili. Shodli jsme se s investory, že ji budou používat spíš večer než přes den. Proto je pravděpodobnější, že by světlo z koupelny rušilo spící v ložnici, než že by přes den těšilo uživatele koupelny.

Perspektiva haly 2.NP

Dům roste.

V době psaní blogu již byla hotova hrubá stavba prvního podlaží. Pracujeme také na koordinaci vnitřních instalací a rozvodů. Jsme za tuto povedenou spolupráci rádi. Prověřili jsme si, že dobré zadání a podrobné obeznámení se s požadavky klienta jsou základem pro efektivní a úspěšnou spolupráci. Měli jsme možnost dokázat, že spolupráce s architektem se opravdu vyplatí. V tomto konkrétním případě jsou celkové náklady na realizaci oproti původnímu projektu navýšeny pouze o cenu studie. Tedy o necelé 1% z celkové ceny stavby. Vzhledem k rapidnímu navýšení užitných kvalit domu to považujeme za účelnou investici.

Stavíte dům a nejste si jisti jeho dispozičním řešením? Ozvěte se nám. Rádi Vaši situaci nezávazně prodiskutujeme a navrhneme možná řešení.

#studie #Rodinnédomy #Projektyrodinnýchdomů #Spoluprácesarchitektem