Hotel v krajině


V rámci studie proveditelnosti podnikatelských záměrů na pozemku v Pouzdřanech jsme navrhovali hotel ve volné krajině. Zpracovali jsme 2 varianty. První kompaktnější, vztahující se k tradiční formě statků, stodol a druhou odvážnější, vstupující do přírody vlastním novotvarem.

Vizualizace kompaktni varianty

1. Kompakt

Objekt spojuje v jedné hmotě hotel a samostatně fungující restauraci. Z restaurace na druhém podlaží je vidět Pálavu a vodní nádrže. Návštěvníci komplexu budou lidé, kteří zde přijdou kvůli přírodě a vínu, proto klademe velký důraz na výhled.

Hotelové pokoje mají své lodžie, balkony nebo terasu na teréně. Lodžie stíní, umožní vyjít večer v soukromí ven, kochat se okolím, posedávat. Pokoje v prvním patře zas těží z balkonů chránících před sluncem a deštěm.

Do pokojů i do restaurace se vstupuje přes převýšený prostor společné recepce. Výrazným prvkem recepce zároveň dělíme dlouhou stavbu na 2 celky - restauraci a apartmány.

Stavba svou horizontalitou reaguje na větrolamy, aleje i celkový charakter krajiny. Zvolený přírodní dřevěný obklad na zdech i střeše dělá stavbu nerušící a současnou.

Více o návrhu naleznete ZDE.

2. Novotvary

Tři provozy- restaurace, hotel a individuální chatky - fungují v samostatných objektech.

Restaurace plní úlohu designového poutače v krajině. Její reprezentativní prostor je kromě běžného provozu určen pro degustace z produkce místních vinařů. Objekt na sebe upozorňuje a láká k návštěvě.

Hotel je jednoduchou hmotou architektonicky členěnou pomocí lodžií a balkonů. Získává tím drobnější měřítko a nekonkuruje restauraci. Cílem je nabídnout ubytování pro skupinky účastníků degustací, cykloturisty, turisty.

Pro pravidelné rekreanty jsou navržené chatky s vlastním pozemkem. Dovolenou zde mohou strávit vyjížďkami po okolí i zahradničením. Chatky je možné koupit do osobního vlastnictví a s podporou hotelu je dál pronajímat, aby byla plně využita jejich kapacita v průběhu sezony/roku. Díky tomuto konceptu se majiteli vrátí náklady na koupi, hotel získá další prostředky a upravené okolí.

Chatky ve formě sklípků zapuštěných do země odkazují na regionální vinařskou architekturu. Důraz je kladen na příjemné klima v objektech, možnost skladování a život s přírodou.

Více o návrhu naleznete ZDE.

Perspektiva novotvarů

Ekonomika projektů

1. Kompakt je spojen s menší, ale nárazovou investicí. Důležitou roli bude hrát restaurace. Její provoz a program bude hlavním lákadlem pro turisty. Hotelové ubytování je sázka na jistotu- díky návaznosti na Pálavu. Problém může být vysoká konkurence v okolí.

2. U odvážnější varianty vyžaduje realizace celého záměru větší investici. Výhodou je možná etapizace, v každé fázi je záměr plně funkční. Důležitý bude, podobně jako u kompaktní varianty, provoz restaurace a ubytování. Výhodou jsou designové sklípky jako další zdroj příjmů jejich následným prodejem jednotlivým vlastníkům a nabídkou dopňkových služeb souvisejících se správou a údržbou.

Jsme rádi za možnost podívat se na tento projekt z různých úhlů. Popsané varianty oslovují každá jiný typ návštěvníků. Zajímavým ekonomickým modelem je individuální rekreační bydlení.

Projekt je ukázkou výhodnosti zpracování studie proveditelnosti, diskusí o problematice. S malými náklady na počátku lze získat inspirativní řešení, která pomůžou k lepší návratnosti. Investor má v rukách podklady, se kterými může sondovat mezi potenciálními klienty a zkoumat trh.

Stojíte před velkou stavbou a nevíte kde začít? Obraťte se na nás!

Perspektiva recepce

#Studieproveditelnosti #Občanskéstavby #Spoluprácesarchitektem