Jak vzniká dům


Vizualizace rodinného domu ve svahu

Soupis kroků

0. Průzkumy – měsíc, částečně možná o něco déle

1. Studie - 2 měsíce

2. Projekt pro povoleni stavby - 1 až 2 měsíce

3. Projednání se sousedy, správci sítí a dotčenými orgány státní správy (DOSS) - 2 měsíce

4. Podání na stavební úřad – 3 měsíce

5. Prováděcí projekt a příprava realizace - 1 až 2 měsíce, podle složitosti

6. Realizace - X let

7. Kolaudace, v případě změn projekt skutečného provedení a dodatečná legalizace – 1 měsíc

O co jde v jednotlivých krocích

0. Průzkumy

Poznat pozemek z technického pohledu.

Nutné - výškopis a polohopis, Radon (pro stavební povolení, nemusí být do studie).

Vhodné - Inženýrsko Geologický (kvůli základům a výkopům) a Hydrogeologický (vsakovánídešťových vod a studna). Územně plánovací informace od stavebního úřadu (UPI) (ideálně před studií, možné doplnit i v průběhu vzniku studie. Nejpozději před projektem propovolení.)

1. Studie

Pochopit po čem toužíte.

Vymyslet, jak bude dům fungovat, jak bude vypadat.

Naznačit, jakým způsobem bude postavený - statická koncepce.

Naznačit, jakým způsobem bude vytápěný z uživatelského pohledu - topenářská koncepce.

Projednat na úřadě a se sousedy – předprojektová vyjádření.

Odhad ceny realizace vzhledem ke složitosti a obestavěnému objemu.

2. Projekt pro povolení

Pro rodinný dům obvykle bývá spojené Územní řízení a Stavební řízení. Při stavbách do150m2 územní souhlas + ohlášení stavebního záměru.

Cílem je návrh, rozpočet, výpočty a koordinace technického řešení stavby.

Stavební řešení – vzhled domu, materiály, skladby konstrukcí, odtok dešťových vod,charakter oken a dveří, …

Statika - dimenze konstrukcíElektroinstalace – polohy vypínačů a zásuvek, požadavky na dodávky, koordinace vzhledem k ostatním částem stavby

Topení - velikost kotle vzhledem k ztrátám tepla domu. Ztráty vyplynou z tvaru a vlastnostíobalových konstrukcí. Poloha radiátorů, trasy rozvodů k nim.

ZTI - rozvody vody, kanalizace, způsob a požadavky na výkon ohřevu teplé vody, přepočetpotřeby vody na dodávku a odvod splašků do kanalizace. Propočet dešťových vod a návrhzasakování na pozemku, Rozvody plynu a požadavky na dodávky.

VZT – případná rekuperace, pokud na ni dojde.Požárně bezpečnostní řešení – posouzení konstrukcí z pohledu ochrany před požárem.

Energetický štítek - celkové posouzení potřeb energií na provoz domu a jejich zhodnoceníz pohledu ekologické stopy.

Průvodní zprávy – shrnutí pro potřeby úřadůSituace - koordinace přípojek, umístění domu na pozemkuPodrobnost výkresů je dána vyhláškou o dokumentaci staveb.

Elektroinstalace - schematické polohy zásuvek, světel. Požadované kapacity. Navržení způsobu připojení. Polohy rozvaděčů.

Ve zkratce obsahuje:

- Základní stavební výkresovou dokumentaci v měřítku 1:100 pro všechny profese

-Stručné technické zprávy

Nejdůležitější je v této fázi technické řešení domu a dobré zkoordinování profesí. Aby technologie domu nebránila v provozu. Aby se jednotlivé trubky nekřížily a při stavbě si nezavazeli.

3.Projednání

Projekt se rozpošle, jednotliví účastníci zareagují a doručí své názory a vyjádření. V případě rozporů či požadavků na doplnění/upřesnění informací se to prostě doloží, doplní...Seznam DOSS a správců sítí stanovuje stavební úřad, je součástí UPI.

4. Podání na stavební úřad

Žádost + 2 autorizované kopie projektové dokumentace (PD) se podají na stavební úřad (SÚ).

Úřad to přebere, případně si vyžádá doplnit nějaké informace.

Zaplatíte správní poplatek (cca 1 promile odhadované ceny stavby).

Úřad vydá stavební povolení.

5. Prováděcí dokumentace a příprava realizace

V dokumentaci se dopracují všechny výkresy do měř. 1:50, ve složitějších místech ještě podrobnější.

Stanoví se přesné materiály a jejich požadované charakteristiky.

Stanoví se přesné dimenze konstrukcí a rozvodů.

Opět koordinace a zapracování změn.Výkazy výměr, výpisy prvků, rozpočet.

Názorné porovnání se stavebkem:

Stavebko říká – tady bude stěna z pórobetonu, 35cm tlustá, zateplená polystyrenem 15cm; tady bude trubka pro teplou vodu a tady radiátor.

Realizační dokumentace říká - tady bude stěna z Ytongu P30 tloušťky 35 cm zděného na tenkovrstvou atd ... zateplená polystyrenem EPS 70F, s parametrem a 0,039 bla bla ... a tady bude trubka pro teplou vodu 35mm izolovaná Mirelonem 10 mm, tady radiátor Kordo Radek šířky 60 cm.

Z dobře zpracované prováděcí dokumentace je solidní firma schopná necenit zakázku tak, že v průběhu výstavby nedojde k vícepracím (znamenajícím nečekané dodatečné náklady)

V rámci přípravy realizace bude potřebné:

- v první řadě dát dohromady orientační harmonogram. Aby jednotlivá řemesla hladce navazovala, materiál byl objednaný včas, ale zároveň ne příliš brzo, ať nemokne

- zprovoznit přívod elektřiny a vody na pozemek a oplotit staveniště.

- Poptat předběžně jednotlivé profese a/nebo dát dohromady, co budou k své prácipožadovat.

- Ideálně i zařídit malé zařízení staveniště – budku (budoucí zahradní domek čifotobuňku), kde budou uloženy kopie výkresů a stavební deník a kde budou mít řemeslníci prostor, kam si složí věci a hlavu na svačinku.

6. Realizace.... kopec práce ... otázek ... nápadů ... nepochopených řešení ... oprav různých "zlepšováků" azkratek .... kopec radosti z ukončených částí... radost ze vznikajícího díla

7. Kolaudace

Pro rodinný domek stačí oznámení o začátku užívání. Klasické kolaudační prohlídky nejsou nutností. Stavební úřad si ji však může vyžádat. V případě větších nebo viditelných změn může chtít taky dopracování dokumentace skutečného provedení se zachycením jednotlivých úprav a změn.

V lidské řeči ten proces funguje následně:

0. průzkumy– poznáte pozemek

1. studie- z uživatelského a estetického pohledu zjistíte, zda to, co chcete, skutečně chcete. Až zjistíte,co chcete, tak to JASNĚ nakreslíte na papír a popíšete. Poprvé se s tím pochválíte sousedům a na úřadě. Pokud Vás pochválí, jdete dál, pokud Vás nepochválí, vyslechnete si jejich stížnosti. Opodstatněné zpracujete, neopodstatněné – připravte si argumenty a půdu na boj.

2. Projekt na povolení- z technického pohledu propočítáte, jak co nejekonomičtěji splnit Vaše potřeby způsobu výstavby, vytápění a Vaše požadavky na komfort používání domu.

3. Projednání s úřady

Ukážete to všem a vysvětlíte jim, proč je Váš dům pro ně úplně super.

4. Stavební řízení

Ukážete stavebnímu úřadu, že Váš dům je úplně super a taky mu ukážete, že všichni, kterých Vám nakázali se zeptat, jak moc super ten Váš dům je, si taky myslí, že je super.

5. Realizační dokumentace

Teď, když už všichni kolem ví, že dům je super, je nejlepší čas rozepsat Vaši představu "do not", ... aby i řemeslníci věděli jak to tedy myslíte.

6. Realizace

Dookola vysvětlujete řemeslníkům, proč to mají postavit tak, jak je to nakreslené. Když tou dělají, vyjadřujete štěstí, spokojenost a chválíte. Pokud to neudělají, vyjadřujete smutek,zklamání a víceméně důrazně žádáte nápravu.

Pozor… někdy se zdá, že řemeslníci věci jen kazí. Ale Vy sami víte, že to tak není. Je proto dobré jim naslouchat. Když mají nápad, který se zdá rozumný, je vhodné zavolat architektovi a tento nápad s ním zkonzultovat. Někdy jsou totiž dobré nápady dobré zblízka, ale zdálky kazí celek. A někdy jsou dobré nápady dobré z každé strany a je škoda toho nevyužít. Takže kromě vysvětlování je realizace i o naslouchání.

7. Kolaudace

Velká párty :)

Máte dotazy, nebo stojíte před stavbou domu a nevíte si rady? Napište nám. Pokud to půjde rádi poradíme.

#Rodinnédomy #Názory #Spoluprácesarchitektem