• vladohrivnak

K čemu je vám studie?

Updated: Oct 22, 2021

Abyste si v hlavě srovnali, co vlastně chcete. A měli to před očima. To je podstata studie.


Studie je oproti dalším projektovým a realizačním fázím výjimečná důrazem na Vás. Na zkoumání Vašeho způsobu života, časových, finančních, mentálních a fyzických možností a očekávání. V moři možností musíme nastavit správný kurz, abyste dopluli do vysněného přístavu.


Ve studii tedy nejde o obrázky, které z ní vypadnou. Jde o proces a dialog mezi Vámi a Vaším architektem.

Ve všech dalších fázích již máme omezení. Ve všech řešíme více a více detailů. Ve všech dalších fázích se zvětšuje riziko ztráty nadhledu a utopení v podružnostech.


Níže popíšeme jednotlivé kroky ve studii a vysvětlíme proč je nutné je udělat.


Zadání


Nejdůležitější část. Cílem je shromáždit:


  • objektivní informace – požadavky úřadů, vlastnosti pozemku, průběhy sítí, přípojek, zmapovat Vaše finanční možnosti

  • subjektivní informace – vysvětlit Vaše preference, pochopit a vysvětlit požadavky, touhy, způsob života, priority, cíle. Důležité je též zasadit stavbu domu a jeho následné užívání do Vašeho životního příběhu.

  • Možnosti – seznámit Vás s možnostmi, o kterých možná nevíte. Na začátek oťuknout pouze slovně několik cest. A Vaši reakce zapojit do zadání.

Výsledkem by mělo být komplexní obraz o situaci a první hierarchizovaný seznam požadavků.


Více o zadání pro architekty si můžete přečíst ZDE.Koncept


Nastiňuje směr. Pojmenovává nejpodstatnější rys, který následně poběží celou stavbou. Jde o první, ještě křehké zhmotnění Vašich představ. V naší kanceláři se snažíme co nejdéle pracovat se dvěma smysluplnými koncepty. Definitivní rozhodnutí se snažíme dělat co nejpozději.


Příklad co dělá koncept. Zadání zní, mám žízeň. Koncept navrhne čaj, minerálku nebo kafe. Porovnáme plusy a minusy a jedeme dál. Možná bychom dál rozvíjeli minerálku a čaj. Obě varianty se můžou doplnit. Možná chcete čaj, protože má příchuť, ale vadí vám že je teplý. To nám přináší další možnost – můžeme ochutit minerálku, nebo zvolit čaj ledový. Objeví se otázka, kolik máme času, jestli se nám to neprodraží, nebo jestli náhodou nejsme cukrovkáři, čím se nám zúží možnost výběru příchutí. A tak dále. A tak dále. Koncept se rozrůstá a do šířky, a zároveň ukotvuje.


Naší prací je argumentace. Přinášíme co nejvíce otázek, snažíme se věc domyslet a postihnout co nejvíc souvislostí. To vše způsobem, který Vám umožní posoudit, jestli je navržená cesta opravdu správná.


Studie


Když už víme směr, pokračujeme v navrhování a dořešování detailů, technických koncepcí a projednávání, pokud je to nutné. Popisujeme a kótujeme výkresy. Řešíme uspořádání kuchyně, spánek dětí, polohu postele, jestli pračka bude v koupelně nebo ne a jestli bude sušička, nebo budeme někam cpát sušák. Na výkresech se to projevuje minimálně. Ale zapisuje se to do nás. Zapisuje se to do zprávy a stává se z toho zadání pro další projekční práce.

Pokud je to vhodné, konzultujeme rozpracovanost studie se stavebním úřadem a s dalšími dotčenými orgány a osobami.

Pracujeme do doby, když cítíme, že vše bylo řečeno a není s čím dál pohnout. Dům se usadí a najednou přestane vyvolávat otázky. My ten konec známe podle toho, že při prohlížení studie k odevzdání máme v hlavách ticho.


Pasportizace a odevzdání.


Vše důležité sepíšeme do výkresů a zpráv. Paré studie je pro nás vodítkem a kontrolním dokumentem abychom se neztratili v průběhu plavby mořem projekce a projednávání. Aby se nám nestalo, že nás technické a úřední podružnosti odkloní z trasy.


Hotové paré je také zadáním pro další projektové fáze. Popisujeme zde poměrně podrobně požadavky a očekávání kladena na jednotlivé profese. Projektanti tak mají možnost vidět celý obrázek a lépe se rozhodovat o konkrétních technických řešeních. Vy máte pod kontrolou, co vlastně bylo zadáno. Vyhneme se tak možným nepříjemným překvapením, kdy se něco sice řekne mezi námi, ale již se to nedostane dál.


Výsledek


Na konci studie máme v ruce paré s důležitými informacemi o domě. Vy i my víme, jak se bude dům užívat, jakým způsobem bude projednán a taky kolik peněz bude stát.30 views0 comments

Recent Posts

See All