O projektu

Horizontalita a otevřenost

Dům staví na nádherných výhledech na všechny strany a zároveň rozvíjí horizontální charakter svahu.

Srdcem domu je hala, na kterou jsou navázány všechny prostory. Hlavní obytný prostor směruje na jihozápad, západním směrem na něj navazuje venkovní terasa. Ložnice se nechává hýčkat východním sluncem, zatímco na západ se dívá dětský pokoj a pracovna. Záda domu kryje na severu koupelna a WC s prádelnou.

 

Posunutím hmoty denní části oproti soukromé a servisní vzniká komfortní závětří.

Obě hmoty spojuje barevné a materiálové řešení – bílé fasády, tmavě šedé výplně otvorů a plechové konstrukce doplněné detaily v betonu nebo betonové stěrce. Hmoty se liší se v architektuře.

 

Dům doplňuje garáž zapuštěná do terénu a komfortní přístupové schodiště. Oplocení bude řešeno živým plotem doplněným o podezdívku z betonového ztraceného bednění. Stejně budou řešeny i opěrné zdi.

 

Prolnutí s krajinou i intimita soukromých prostor

Denní část je dynamičtější. Je maximálně prosklená, krytá střechou s táhlými přesahy na východ. Na západě navazuje na horizontálu svahu, na který je dům posazen. Sloupy podpírající střechu na krajích spolu s kruhovým otvorem nad zádveřím dotváří rozvolněný charakter. Vnáší do prožitku z domu i jedinečnou světelnou hru odrážející motiv času. Světla a stíny budou každý den trochu jiná.

 

Soukromá část je naopak kompaktní. Otvory jsou komponovány vždy do jednoho jasného obdélníku.

Stavební řešení

Novostavba je navržena v podélném stěnovém nosném systému, na jižní hraně stěna částečně nahrazena sloupy. Příčné ztužení zajistí vnitřní příčky mezi pokoji a halou. Zakládá se na základových pasech v kombinaci s deskou, zastřešení plochou střechou.

Dům bude zateplen do standartu na spodní hranici požadavku pro pasivní domy.

 

Zdi budou bílé omítané vápeno-pískové cihly nebo zmonolitněné betonové tvárnice (v případě garáže a opěrných stěn). Doplní je ocelové sloupy, u zádveří železobetonové. Konstrukce střechy i překladů je železobetonová.

 

Pojízdné zpevněné plochy kryje betonová dlažba, pochozí jsou z litého broušeného betonu s uzavíracím nátěrem.